One Bright Vision Icon

One Bright Vision

Firma CooperVision wspiera organizację Optometry Giving Sight w realizacji 100 000 badań wzroku w krajach rozwijających się. Inicjatywa nosi nazwę One Bright Vision.


'One Bright Vision' - założenia.

Obietnicą marki CooperVision jest stworzenie odświeżającej perspektywy, która zapewni wymierne korzyści użytkownikom i klientom. Wierzymy jednak, że nasza odpowiedzialność sięga znacznie dalej. Jako czołowy producent soczewek kontaktowych na świecie uważamy, że każdy powinien mieć szansę skorzystania z daru wzroku. Dlatego wspieramy Optometry Giving Sight, globalną fundację, która stara się zmieniać życie ludzi, ofiarowując dar widzenia.


'One Bright Vision' - 100,000 badań oczu.

Firma CooperVision wspiera zakrojony na szeroką skalę program badań oczu u dzieci (w wieku 7-12 lat) w dystrykcie Bagamoyo w Tanzanii. Naszym celem jest zgromadzenie 75 000 EUR w okresie 12 miesięcy¹, co pozwoli wykonać 100 000 badań oczu.

Program będzie realizowany do końca 2013 roku przez Brien Holden Vision Institute (BHVI), partnera organizacji Optometry Giving Sight.

BHVI wprowadzi badania oczu dzieci do obecnego Szkolnego Programu Zdrowia. Naszym celem jest pelna integracja usług zdrowotnych w zakresie okulistyki dziecięcej z krajowym szkolnym programem zdrowia. Zadaniem projektu będzie także umocnienie i rozwój istniejących struktur państwowych, zwłaszcza szpitalnego ośrodka w dystrykcie Bagamoyo.

Wobec braku działającego szkolnego programu zdrowia oczu, 200 nauczycieli wybranych przez poszczególne szkoły odbędzie szkolenie w zakresie podstawowych badań oczu u dzieci. Dwóch nauczycieli w każdej szkole zostanie przeszkolonych w zakresie podstawowych chorób oczu u dzieci (takich jak jaglica i alergiczne zapalenie spojówek) oraz pomiarów ostrości widzenia.

bagamoyo-health-screenings.png

Uczniowie, u których zostaną stwierdzone schorzenia oczu, będą kierowani do najbliższej państwowej przychodni lub ośrodka optometrystycznego. Każda szkoła opracuje plan działania, mający zapewnić skierowanym dzieciom dalszą opiekę. W szkołach, w domach oraz w placówkach ochrony zdrowia zostaną także wprowadzone programy profilaktyczne, mające pomagać dzieciom, ich rodzicom i opiekunom. Badania oczu będą przeprowadzane raz w roku.


Możesz pomóc nam to osiągnąć.

Każde sprzedane opakowanie soczewek może pomóc osiągnąć ten cel. Firma CooperVision przekaże część dochodu2 od sprzedaży każdego sprzedane opakowania miesięcznych soczewek silikonowo-hydrożelowych CooperVision, w tym Biofinity, Biofinity Toric i Biofinity Multifocal*.

Sprawdź, jak możesz wziąć udział.

*Produkty podstawowe.
1Od 1 listopada 2012 do 31 października 2013.
2 Od każdej sprzedanej soczewki kontaktowej firma CooperVision przekaże 15 eurocentów na organizację Optometry Giving Sight.